SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Temeljem odredbe članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i stavka 3. članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2007. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Malinska-Dubašnica utvrđen je rezultat, kako slijedi:

1.

višak prihoda poslovanja

10.277.609,56 kn

2.

manjak prihoda od nefinancijske imovine

-10.772.958,82 kn

3.

višak primitaka od financijske imovine

1.454.479.43 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 10.277.609,56 kn i višak primitaka od financijske imovine u iznosu 1.454.479,43 kn u 2007. godini iz članka 1. ove Odluke, raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak od nefinancijske imovine ostvaren u 2007. godini, u iznosu od 10.772.958,82 kn, ostvaren izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a koji se financiraju iz komunalnog doprinosa.

Članak 3.

Preostali dio viška prihoda u iznosu od 959.130,17 uvećava se za preneseni višak iz 2006.god. i iznosi ukupno 1.308.413,22 kn.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 1.308.413,22 kn, sastoji se od neutrošenih sredstava ostvarenih od prihoda od prodaje stambenih objekata u iznosu od 79.985,70 kn, a razlika od 1.228.427,52 kn ostvarena je od nenamjenskih prihoda proračuna za 2007. godinu.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-08-2

Malinska, 12. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr