SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
OPĆINA KOSTRENA
45

44.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 41. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 16. prosinca 2003. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina
za postavu privremenih objekata

Članak 1.

Mijenja se članak 13. stavak 2. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 17/3.) tako da glasi:

»Natječaj se provodi otvaranjem ponuda najkasnije osam dana od dana isteka roka za podnašanje ponuda.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-55

Kostrena, 16. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr