SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

16.

Temeljem članka 11. stavak 2. i članka 15. stavci 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj 21/07) članak 4. mijenja se i glasi:

»Obavljanje komunalnih djelatnosti navedenih u članku 2. točke 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., povjereno je TD Baška d.o.o. iz Baške, poduzeću u vlasništvu Općine Baška, temeljem članka 4. stavak 1. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Komunalne djelatnosti navedene u članku 2. točke 3., 10., 14. i 15. mogu se obavljati temeljem koncesije, koja se temeljem provedbe javnog natječaja, dodjeljuje:

l na razdoblje od 5 godina za komunalne djelatnosti navedene u članku 2. točke 3., 14. i 15.,

l na razdoblje od 3 godine za komunalnu djelatnost navedenu u članku 2. točka 10.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/2

Ur. broj: 2142-03-08-23

Baška, 20. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr