SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Temeljem Poglavlja 3.7. Plana intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/04 i 16/04) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju EKO stožera za provedbu
Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška

I.

U EKO stožer za provedbu Plana intervencije u zaštiti okoliša u zaštiti okoliša Općine Baška, imenuju se:

1. prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, Općinski načelnik, voditelj,

Mišel Budimilić, predsjednik Općinskog vijeća, zamjenik voditelja,

2. Hajrudin Mulaosmanović, direktor T.D. Baška d.o.o., član,

Branka Polonijo, članica Općinskog vijeća, zamjenik člana,

3. Neven Dorčić, voditelj Odsjeka za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, član,

Ivica Bonefačić, komunalni redar II u Odsjeku za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, zamjenik člana,

4. Snježana Grgurić, dr.med., članica Općinskog vijeća, član,

Zlatko Dorčić, član Općinskog vijeća, zamjenik člana,

5. mr. Ivan Katalinić, načelnik PP Krk, član,

Borislav Jelušić, zapovjednik DVD Baška, zamjenik člana.

II.

Zadaci EKO stožera iz točke 1. su:

l praćenje i donošenje odluka o primjeni Plana intervencije u zaštiti okoliša za područje Primorsko-goranske županije kada interventne jedinice ne mogu prema postojećim operativnim planovima zaštite okoliša riješiti nastali izvanredni događaj,

l procjena rizika i opasnosti, te procjena šteta od nastalog izvanrednog događaja,

l usklađivanje mjera u provođenju Plana intervencije zaštite okoliša Općine Baška,

l izvješćivanje javnosti,

l donošenje odluke o završetku intervencije,

l predlaganje Županijskom poglavarstvu osiguranje financijskih sredstava za redovito provođenje pripravnih aktivnosti (obuka, vježbe, sredstva).

III.

Način rada, prava i dužnosti članova, te druga pitanja organizacije i rada EKO stožera, pobliže se utvrđuju Pravilnikom o radu EKO strožera.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju EKO stožera za provedbu Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/07).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/2

Ur. broj: 2142-03-08-19

Baška, 20. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr