SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Temeljem Poglavlja V. točke 7. i 8. Plana intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/99, 86/99 i 12/01), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu
Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stručno povjerenstvo za izradu Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

Članak 2.

Za članove Stručnog povjerenstva imenuju se:

1. Hajrudin Mulaosmanović, direktor T.D. Baška d.o.o., voditelj,

Sonja Polonijo, član Eko vijeća otoka Krka, zamjenik voditelja,

2. Miro Magašić, član,

3. Neven Dorčić, voditelj Odsjeka za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, član,

4. Ivica Bonefačić, komunalni redar II u Odsjeku za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, član,

5. Tomislav Perić, predsjednik DVD Baška, član.

Članak 3.

Zadaci Stručnog povjerenstva iz članka 2. su:

l Identifikacija resursa, zadaća i sudionika u procesu izrade Plana intervencije u zaštiti okoliša,

l Identifikacija rizika i opasnosti,

l Analiza postojećih Planova svih sudionika i usklađenosti tih Planova,

l Identifikacija zadaća nepokrivenih postojećim Planom,

l Identifikacija lokalnih resursa za pokrivanje nepokrivenih zadaća,

l Prilagođavanje postojećih Planova i izrada harmoniziranog i integriranog Plana,

l Donošenje Plana intervencije u zaštiti okoliša od strane Općinskog vijeća Općine Baška,

l Upoznavanje svih sudionika s integriranim Planom,

l Uspostava procedure za periodičko testiranje, analizu i reviziju Plana,

l Upoznavanje stanovništva s Planom intervencije u zaštiti okoliša.

Članak 4.

Uvjete za rad Stručnog povjerenstva osigurava Općinsko poglavarstvo, a tehničke i administrativne poslove obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/07).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/2

Ur. broj: 2142-03-08-18

Baška, 20. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr