SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Temeljem članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 28/07) u članku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Hajrudin Mulaosmanović, član.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/2

Ur. broj: 2142-03-08-17

Baška, 20. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr