SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
OPĆINA KOSTRENA
45

43.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena donijelo je 16. prosinca 2003.

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture Općine Kostrena
za 2004. godinu

I.

NAZIV PROGRAM: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE KOSTRENA

SVRHA PROGRAMA: održavanje i funkcioniranje postojeće komunalne infrastrukture

CILJ PROGRAM: Zadržati postojeće standarde i nivo održavanja iz 2003. g.

II.

OPIS PROGRAMA: Program se sastoji od 6 podprograma

1. Održavanje nerazvrstanih cesta - MI GRAD

2. Održavanje plaća - CIBE

3. Održavanje zelenih površina - CIBE, Parkovi PLUS, Dezinsekcija, Veterinarska stanica

4. Održavanje čistoće, javnih površina - KD Čistoća, Rijeka

5. Održavanje javne rasvjete - HEP - Rijeka

6. Odvodnja oborinskih voda - upojni bunari - MI GRAD

III.

INSTITUCIJE ZA PROVOĐENJE: Program se realizira preko više poduzeća sa kojima je nakon provedenog natječaja sklopljen ugovor o održavanju preko komunalnih društava u djelomičnom ili potpunom vlasništvu Općine Kostrena.

IV.

REZULTATI U 2003. g. Program je realiziran u cijelosti. Postojeće stanje odvodnje oborinskih voda, nerazvrstanih cesta te javne rasvjete zahtijeva da se još više ulaže u održavanje komunalne infrastrukture.

CILJEVI ZA 2004. g. Kroz visoku kvalitetu i visoki nivo redovnog održavanja Programa, izvođenjem planiranih zahvata iz pojačanog održavanja te pravovremenim intervencijama osigurat će se kvalitetnije komunalne infrastrukture.

V.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju svih podprograma Općine Kostrena osigurat će 2.100.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA

IZNOS (kn)

%

UKUPNO PROGRAMI

2.100.000,00

100

1.Održavanje nerazvrstanih cesta

200.000,00

9,5

2. Održavanje plaža

100.000,00

4,8

3.Održavanje zelenih površina

1.050.000,00

50

4.Održavanje čistoće, javnih površina

350.000,00

16,7

5. Održavanje javne rasvjete

300.000,00

14,2

6.Odvodnja obor. voda - upojni bunari

100.000,00

4,8

OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM: Osobe u Općini Kostrena zadužene za Program su Davor Vičević, dipl. ing. - član Poglavarstva, Edgar Margan, ing. - referent za graditeljstvo i komunalne poslove te Ariana Krajačić - komunalni redar.

VI.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u »Službene novine« PGŽ, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-54

Kostrena, 16. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr