SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

35.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007. - 2011. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/07) te Zaključka Poglavarstva sa sjednice održane 25. 3. 2008. godine, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku

o b j a v lj u j e
da dana 8. 04. 2008. godine započinje, a 24. 4. 2008. godine završava

J A V N A R A S P R A V A
O
PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE
DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA
NASELJA SRDOČI

(»Službene novine« Primorsko-goranske županije
broj 2/01)

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je

j a v n i u v i d

u izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči u zgradi Poglavarstva Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan od 8,00 do 16,00 sati, osim nedjelje i blagdana, a subotom od 10,00 do 13,00 sati.

Za vrijeme trajanja javne rasprave organizira se

j a v n o i z l a g a n j e

za građanstvo i udruge građana s obrazloženjem Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči, koje će se održati u:

Mjesnom odboru SRDOČI dana 10. 4. 2008. godine
19,0 sati u ulaznom prostoru škole Srdoči,
Ulica Ante Modrušana 33

Stručna rasprava s predstavnicima upravnih tijela Županije i Grada te pravnih osoba s javnim ovlastima bit će upriličena 11. 4. 2008. godine u 10,00 sati u zgradi Poglavarstva, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju.

Odjel će, po potrebi, pružati dodatno tumačenje izloženog Prijedloga Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči, unutar uredovnog vremena:
utorkom od 13,00 do 16,00 sati i četvrtkom od 8,00 do 11,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči, mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

l upisati u knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči,

l u pismenom obliku, putem urudžbenog zapisnika, predati Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg broj 3, prizemlje - šalter 1,

l dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr