SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

19.

Na temelju članka 3. Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/01 i 12/07) i članka 3. Poslovnika Poglavarstva Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/01) Poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. veljače 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaćama djelatnika gradske uprave

Članak 1.

U Odluci o plaćama djelatnika Gradske uprave (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/02, 3/ 04, 46/04, 24/05 i 13/06) u članku 2., točka III. alineja 3. mijenja se i glasi:

»- Samostalni referent za razrez i naplatu poreza 2,5«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. ožujka 2008. godine.

Klasa: 022-01/08-01/83.

Ur. broj: 2169-01-01-08-04-2.

Rab, 26. veljače 2008.

POGLAVARSTVO GRADA RABA

Predsjednik Poglavarstva
Željko Barčić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr