SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 3. Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/01 i 12/07) i članka 3. Poslovnika Poglavarstva Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/01) Poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. veljače 2008. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i Ureda Grada Raba, u Sistematizaciji poslova Upravnog odjela za proračun i financije koja je sastavni dio istog Pravilnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/07) pod rednim brojem 2. ŠEF RAČUNOVODSTVA u dijelu A) briše se alineja koja glasi:

»- u suradnji s ostalim odjelima, obavlja cjelokupan postupak javne nabave te vodi evidenciju nabave i zaključenih ugovora«.

Članak 2.

U Sistematizaciji poslova Upravnog odjela za proračun i financije pod rednim brojem 3. SAMOSTALNI REFERENT ZA RAZREZ I NAPLATU POREZA u dijelu A) dodaje se nova alineja koja glasi:

»- provodi cjelokupan postupak javne nabave za potrebe Grada Raba te obavlja administrativno-stručne poslove u svezi javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. ožujka 2008. godine.

Klasa: 022-01/08-01/83.

Ur. broj: 2169-01-01-08-04-1.

Rab, 26. veljače 2008.

POGLAVARSTVO GRADA RABA

Predsjednik Poglavarstva
Željko Barčić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr