SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju članka 12. stavak 1. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) na 30. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 27. ožujka 2008. godine donijeta je sljedeća

ODLUKA
o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj

I.

Grad Kastav pristupa Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Udruga), nacionalnom udruženju gradova osnovanom radi promicanja zajedničkih interesa gradova, jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne samouprave prema Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne vlasti te radi poticanja međusobne suradnje gradova.

II.

Grad Kastav prihvaća Statut Udruge usvojen na sjednici Skupštine održanoj dana 10. listopada 2006. godine.

III.

Grad Kastav stječe sva prava i obveze člana Udruge danom pristupanja Udruzi.

Prava Grada, kao člana Udruge su birati i biti biran u sva tijela Udruge, sudjelovati u radu Udruge i njezinih tijela, Skupštine, Predsjedništva i Nadzornog odbora, odlučivati, u skladu sa Statutom, o svim pitanjima u vezi s radom i aktivnostima Udruge, predlagati pokretanje aktivnosti i projekata, predlagati rasprave i rješavanje pitanja od značaja za gradove, pratiti ostvarivanje svih odluka tijela Udruge, sudjelovati u radu stručnih radnih skupina te iznositi svoja stajališta i mišljenja pred tijelima Udruge.

IV.

Obveza je Grada redovito plaćati članarinu koja, u skladu sa Statutom Udruge i odlukom Predsjedništva Udruge, iznosi 0,45 promila iznosa proračuna Grada.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/2

Ur. broj: 2170-05-01-1-08-7

Kastav, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr