SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 64. Statuta Gada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/06 i 10/07) Gradsko poglavarstvo Grada Bakra obavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlozima urbanističkih planova uređenja
POSLOVNE ZONE »LUNGA« HRELJIN i
POSLOVNE ZONE »GLAVIČINA« HRELJIN

1. Javna rasprava počinje 7. travnja 2008. g. i traje do 7. svibnja 2008. g.

2. Javni uvid u prijedloge planova (tekstualni i grafički dio) za vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti u Gradskoj vijećnici Grada Bakra, Primorje 39/II kako slijedi:

- ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 08,00 do 11,00 sati,

- srijedom od 13,00 do 16,00 sati.

3. Javno izlaganje prijedloga Urbanističkih planova uređenja poslovnih zona održat će se dana 28. travnja 2008. g. s početkom u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Bakra, Primorje 39/II.

4. Građani s područja Grada Bakra sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

- imaju pristup i uvid u prijedloge UPU »Glavičina« i »Lunga« Hreljin;

- mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedloge;

- postavljaju pitanja na javnom izlaganju o predloženim rješenjima na koje odgovara nositelj izrade, odnosno stručni izrađivač, usmeno ili u pisanom obliku;

- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe;

5. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedloge UPU-a mogu se nositelju izrade Plana dostaviti u roku trajanja javne rasprave odnosno do zaključno 7. svibnja 2008. g.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

6. Ako u roku određenom u objavi javne rasprave nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dostave pisano očitovanje na prijedlog prostornog plana, smatrat će se da nemaju primjedbi.

Klasa: 022-01/08-01/13

Ur. broj: 2170-02-02-08-5

Bakar, 26. ožujka 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr