SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
OPĆINA BAŠKA
5

5.

Temeljem članka 52. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 55. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o korištenju viška sredstava iz 2007. godine

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Baška donijelo je Proračun Općine Baška za 2008. godinu 27. prosinca 2007. godine i isti je objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 52/07), a u koji su uključena rezerviranja i planirana sredstva viška prihoda iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 400.000,00 kn.

Članak 3.

Ukupno stanje novčanih sredstava na dan 31. prosinca 2007. godine iznosi 890.827,46 kn, a ukupne obveze prema dobavljačima na isti dan iznose 258.889,25 kn, umanjena za predujmove u iznosu od 300,00 kn iz čega proizlazi i višak sredstava iz 2007. godine u iznosu od 632.238,21 kn.

Članak 4.

Obzirom da su u temeljnom Proračunu Općine Baška za 2008. godinu od planiranog viška sredstava iz 2007. godine i rezerviranjima prihoda iz prethodnih godina, već raspoređene stavke unutar sljedećih pozicija:

l poz. 37.25 »produljenje plaže Zarok« 8.787,20 kn,

l poz. 89.3 »zaštita kulturne baštine
- Corinthia« 29.128,65 kn,

l poz. 37.51 »ostale komunalne usluge« 57.680,00 kn,

l poz. 109.5 »Sanacija oštećenja na pom.
dobru-Stara riva« 104.404,15 kn i

l poz. 114.9 »TD Baška-pokriće gubitka« 200.000,00 kn

to ostaje za rasporediti razliku u iznosu od 232.238,21 kn.

Članak 5.

Sukladno člancima 2., 3. i 4. ove Odluke, I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Baška za 2008. godinu povećat će se za preostali neraspoređeni iznos, stavka izdataka proračuna Općine Baška za 2008. godinu - poz. 114.9 »TD Baška-pokriće gubitka« za iznos od 232.238,21 kn.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/2

Ur. broj: 2142-03-08-6

Baška, 20. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr