SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
OPĆINA BAŠKA
4

4.

Temeljem članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/ 06 i 31/07), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. ožujka 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2007. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Baška za 2007. godinu utvrđen je rezultat, kako slijedi:

1.1. višak prihoda poslovanja 3,266.642,06 kn,

1.2. manjak prihoda od nefinancijske

imovine 2,377.629,14 kn,

1.3. manjak primitaka od financijske

imovine 256.774,71 kn.

Članak 2.

Dio utvrđenog viška prihoda od poslovanja u 2007. godini iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak od nefinancijske imovine

SLUŽBENENOVINE

ostvaren u 2007. godini, u iznosu od 2,377.629,14 kn, ostvaren izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a koji se financira iz komunalnog doprinosa.

Članak 3.

Dio utvrđenog viška prihoda od poslovanja u 2007. godini iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak primitaka od financijske imovine ostvaren u 2007. godini, u iznosu od 256.774,71 kn, a koji se dijelom u iznosu od 92.651,09 odnosi na dio otplaćenog robnog kredita (izgradnja kanalizacijskog kolektora), te dijelom u iznosu od 164.123,62 kn na dio otplaćenog kredita za otkup općinske zgrade, a koji se financiraju iz komunalnog doprinosa.

Članak 4.

Preostali dio viška prihoda u iznosu od 580.798,45 kn uvećava se za preneseni višak iz 2006. godine u iznosu od 51.439,76 kn i iznosi ukupno 632.238,21 kn.

Članak 5.

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 632.238,21 kn sastoji se od od neutrošenih sredstava ostvarenih od tekuće pomoći iz 2003. godine u iznosu od 8.787,20 kn i tekuće pomoći iz 2006. godine u iznosu 57.680,00 kn, te tekuće pomoći iz 2007. godine u iznosu od 29.128,65 kn, što ukupno iznosi 95.595,85 kn. Preostali dio raspoloživog viška prihoda najvećim dijelom odnosi se na neutrošena sredstva od zakupa javnih površina.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/2

Ur. broj: 2142-03-08-5

Baška, 20. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr