SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
GRAD RAB
17

17.

Na temelju članka 107. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 24. Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2008. godinu (»Službene novine« broj 45/07) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje »VRELA« d.o.o. za komunalne djelatnosti

Članak 1.

Daje se suglasnost za kratkoročno (pet mjeseci) kreditno zaduženje »VRELA« d.o.o. za komunalne djelatnosti na iznos od 2.200.000,00 kuna.

Članak 2.

Po zaključenom ugovoru o kreditnom zaduženju direktor Društva dužan je izvijestiti Poglavarstvo Grada Raba i Gradsko vijeće na prvoj narednoj sjednici.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-9

Rab, 15. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr