SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
GRAD RAB
16

16.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/ 97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) te članka 6. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice Socijalnog vijeća Grada Raba

Članak 1.

STANA VUJAKLIJA, dipl. socijalni radnik, razrješuje se dužnosti članstva u Socijalnom vijeću Grada Raba.

Članak 2.

LANA SAFNER, dipl. socijalni radnik u Centru za socijalnu skrb Crikvenica, Podružnica Rab, imenuje se u Socijalni vijeće Grada Raba.

Članak 3.

Socijalno vijeće Grada Raba će na svom prvom sastanku po stupanju na snagu ove Odluke imenovati predsjednika i zamjenika.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-3

Rab, 15. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr