SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
GRAD RAB
15

15.

Temeljem članka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 18. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Rab, donijetog na sjednici Upravnog vijeća Učilišta održanoj 11. siječnja 2006. godine na koje je Gradsko vijeće Grada Raba dalo suglasnost na sjednici održanoj dana 1. veljače 2006. godine, te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab

I.

Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab:

1. LEONARDO BEG

2. UGO BELAMARIĆ

II.

U Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Rab imenuju se:

1. EDUARD ŠPANJOL

2. JOSIPA MATUŠAN

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-8

Rab, 15. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr