SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA LOKVE
7

8.

Na temelju članka 49. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 30/01 i članka 34. Statuta Općine Lokve, Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 29. prosinca 2003. godine donijelo je

PROGRAM
financiranja javnih potreba iz Proračuna Općine Lokve
za 2004. godinu

Članak l.


Red. Korisnik Namjena Način Ukupno

br. sredstava financiranja 2004. g.


l. Dječji vrtić plaća, jub. nagr. božićnica djel. 1/12 mj. 94.900

matrijalni troškovi vrtić po obrač. 27.780


2. Sredstva za programe u O.Š. Lokve

- Računalna oprema po obr. 8.000

- Ostalo prema zahtj. 4.900


3. Sredstva za političke stranke promidžba 1/2 god. 22.000


4. Sredstva za ostale udr. i druš. sufinanciranje prema zahtjevu 31.000


5. Sredstva za Vatrogastvo

- DVD Lokve redovna djelat. prema zahtj. 60.000

- JVP Delnice redovna djelat. 1/12 5.000


6. Sredstva za Turističu zajednicu sufinanciranje prema zahtjevu 65.000


UKUPNO TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA: kn = 318.680


Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 402-01/03-01/01

Ur. broj: 2112-02-03-02-03

Lokve, 29. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr