SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
GRAD RAB
Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07 - Odluka Ustavnog suda RH) i članka 22

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07 - Odluka Ustavnog suda RH) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima
Grada Raba

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/01, 24/01 i 22/ 06) članak 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, u smislu odredbe članka 5. stavak 1. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimati će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, mjesto i vrijeme nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijema poštanske pošiljke, mjesto podnošenja porezne prijave, izjave svjedoka, očevid i svi drugi raspoloživi podaci.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-7

Rab, 15. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr