SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
GRAD RAB
2

2.

Na temelju članka 46. i 49. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04, 48/05, 151/ 05 i 111/06) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza
na području Grada Raba

Članak 1.

U članku 6. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Raba (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 8/05) četvrta alineja koja glasi: »lokacija pored trgovine »Merkur« na križanju za autokamp »San Marino« u Loparu - dva mjesta« briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-2

Rab, 15. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr