SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA LOKVE
7

7.

Na temelju članka 9a. Zakona o fondovima (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 34. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 30/01) Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 29. prosinca 2003. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2004. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Lokve i to:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Općine Lokve.

Članak 2.

Za provođenje Programa u kulturi Općina Lokve osigurat će sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2004. godinu u ukupnom iznosu od 50.100,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način

- Goranska kiparska radionica 6.000,00 kn

- Tamburice i voditelj 34.100,00 kn

- Žabarska noć 10.000,00 kn.

Članak 4.

Općina Lokve će u okvirima svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi.

Općina Lokve će subvencionirati korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine Lokve kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Za navedene aktivnosti i poslove od posebnog značaja za Općinu Lokve osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2004. godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine

Klasa: 612-01/03-01/15

Ur. broj: 2112-02-03-01-01

Lokve, 29. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr