SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
GRAD CRES
1

1.

Na temelju članka 12. stavak 1. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/1, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 11. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06) na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 28. veljače 2008. donijeta je sljedeća

ODLUKA
o pristupanju Grada Cresa udruzi gradova
u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Grad Cres pristupa Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Udruga), nacionalnom udruženju gradova osnovanom radi promicanja zajedničkih interesa gradova, jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne samouprave prema Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne vlasti, te radi poticanja međusobne suradnje gradova.

Članak 2.

Grad Cres prihvaća Statut Udruge usvojen na sjednici Skupštine održanoj dana 10. listopada 2006. godine.

Članak 3.

Grad Cres stječe sva prava i obveze člana Udruge danom pristupanja Udruzi.

Prava Grada Cresa, kao člana Udruge su: birati i biti biran u sva tijela Udruge, sudjelovati u radu Udruge i njezinih tijela, Skupštine, Predsjedništva i Nadzornog odbora, odlučivati, u skladu sa Statutom, o svim pitanjima u vezi s radom i aktivnostima Udruge, predlagati pokretanje aktivnosti i projekata, predlagati rasprave i rješavanje pitanja od značaja za gradove, pratiti ostvarivanje svih odluka tijela Udruge, sudjelovati u radu stručnih radnih skupina te iznositi svoja stajališta i mišljenja pred tijelima Udruge.

Članak 4.

Obveza je Grada Cresa redovito plaćati članarinu koja, u skladu sa Statutom Udruge i odlukom Predsjedništva Udruge, iznosi 0,45 promila iznosa proračuna Grada Cresa.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/08-1/3

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-4

Cres, 28. veljače 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Nivio Toich, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=547&mjesto=10002&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr