SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
28

28.

Na temelju članka 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 28. točka 10. podstavak 5., Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 20. ožujka 2008. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika
Primorsko-goranske županije u Skupštinu
Hrvatske zajednice županija

Članak 1.

U članku 2. Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija (»Službene novine«, broj 20/05), u stavku 2., točka 1., mijenja se i glasi:

»1. prof. dr. sc. Vidoje Vujić, zamjenik župana«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/08-02/23

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 20. ožujka 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=547&mjesto=00001&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr