SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
27

27.

Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 - ispravak i 47/99 - ispravak) i članka 28. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 20. ožujka 2008. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove
»Ivan Matetić Ronjgov«

I.

Točka III. Odluke o osnivanju ustanove »Ivan Matetić Ronjgov« (»Službene novine« broj 15/94 i 20/94) mijenja se i glasi:

»Djelatnost Ustanove je:

- valoriziranje, čuvanje i promicanje autohtonog glazbenog i drugog izričaja Hrvatskog primorja, Istre i otoka, a posebno stvaralaštva Ivana Matetića Ronjgova i drugih kompozitora čija se djela temelje na takvim elementima,

- glazbeni, muzejski, izložbeno-galerijski, izdavački, stručno-znanstveni i drugi programi i manifestacije u kojima se posebni naglasak daje čakavskom izričaju i njegovanju autohtone kulturne tradicije,

- organiziranje kulturno-umjetničkih manifestacija, stručnih katedri i drugih aktivnosti vezanih uz djelatnost Ustanove,

- prikupljanje, sređivanje i pohranjivanje rukopisne građe Ivana Matetića Ronjgova i drugih stvaratelja čija djela su vezana uz područje Primorsko-goranske županije,

- nakladnička djelatnost radi prezentiranja glazbenog, književnog i drugog umjetničkog stvaralaštva vezanog uz djelatnost Ustanove«.

II.

U točki V. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće ima 3 člana koje imenuje osnivač.«

III.

Članovi Upravnog vijeća ustanove »Ivan Matetić Ronjgov« imenovani Odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/06 i 35/07), nastavit će obnašati članstvo u Upravnom vijeću Ustanove do isteka mandata na koji su imenovani.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/08-02/22

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 20. ožujka 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=547&mjesto=00001&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr