SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
26

26.

Na temelju članka 4. Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 8/97) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/6, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 20. ožujka 2008. godine, donijela je

IZMJENE PLANA
intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora
u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U Planu intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj: 16/99, 13/02, 16/04, 30/05 i 35/07) članak 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Zapovjednik Stožera je načelnik Sektora za granicu Policijske uprave Primorsko-goranske«.

Zamjenik zapovjednika Stožera je Lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka.

Članak 2.

U članku 8., stavku 1., točka 2. briše se

Točka 3. koja postaje točka 2., mijenja se i glasi:

. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za gospodarenje okoliša, Odjel za zaštitu mora i tla

Točka 6. koja postaje točka 5. mijenja se i glasi:

. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije

Točka 8. koja postaje točka 7., briše se«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/08-02/21

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 20. ožujka 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.a

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=547&mjesto=00001&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr