SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Temeljem članka 73. st. 3. al. 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), članka 76a. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 119/01, 74/02 i 03/04 ), članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 02/06 i 10/06) i članka 2. st. 2. Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Punat za 2007. godinu, Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 10. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata - sredstava viška prihoda
2007. godine

Članak 1.

Višak prihoda po godišnjem obračunu Proračuna Općine Punat za 2007. godinu iznosi 834.780,98 kn.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se namjenski za financiranje:

1.

Dobava i uvođenje GIS-a

20.000,00 kn

2.

Uređenje i opremanje prostora dječjeg vrtića

303.360,81 kn

3.

Ulaganje u pomorsko dobro

511.420,17 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/08-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-08-8

Punat, 10. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=546&mjesto=51521&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr