SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 02/06 i 10/06), u svezi sa člankom 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Općinsko Vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 10. ožujka 2008. god. donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2008. godini

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini iskazuju se financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, te se definiraju aktivnosti - izdaci gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme u 2008. godini, u naselju Punat i Stara Baška, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-08-14

Punat, 10. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

Program gradnje objekata i uređaja komun  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=546&mjesto=51521&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr