SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) te članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 02/06 i 10/06), općinsko Vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 10. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna
Općine Punat za 2007. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se godišnji obračun Proračuna Općine Punat za 2007. godinu kako slijedi:

A) PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja 14.592.627,26 kn

2. Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine 2.976.862,88 kn

3. Primici od financ. imovine i

zaduživanja 0,00 kn

B) SREDSTVA VIŠKA PRIHODA

IZ 2006. GOD. 4.953.762,20 kn

UKUPNO A1 + A2 + A3 +B 22.523.252,34 kn

C) RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja 7.452.777,98 kn

2. Rashodi za nefinancijsku imovinu 14.107.427,38 kn

3. Izdaci za financijsku imovinu i

otplate zajmova 128.266,00 kn

UKUPNO: 21.688.471,36 kn

D) VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA NAD

RASHODIMA I IZDACIMA 2007.

GOD. 834.780,98 kn

(A+B-C)

Članak 2.

Višak prihoda po godišnjem obračunu Proračuna Općine Punat za 2007. godinu u svoti od 834.780,98 Kn prenosi se u 2008. godinu.

Raspored sredstava iz st. 1. ovog članka utvrdit će se zasebnom Odlukom.

Članak 3.

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Punat za 2007. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/08-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-08-7

Punat, 10. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=546&mjesto=51521&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr