SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), članka 124. i 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 02/06 i 10/ 06), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 10. ožujka 2008. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE PUNAT
za razdoblje siječanj - prosinac 2007. godine

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Općine Punat za 2007. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Godišnji obračun proračuna Općine Punat za 2007. godinu objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/08-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-08-4

Punat, 10. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Punat   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=546&mjesto=51521&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr