SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Na osnovi članka 22. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2008. godinu (»Službene novine« primorsko-goranske županije broj 53/07) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 12. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda iz 2007. godine

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i vrši se raspodjela prihoda zatečenih na računu proračuna Općine Mošćenička Draga na dan 31. prosinca 2007. godine u iznosu od 936.193,98 kuna.

Članak 2.

Višak prihoda iz članka 1. ove Odluke sastoji se od neutrošenog dijela:

- poreznih prihoda, kn 924.285,99

- komunalnog doprinosa, kn 11.907,99

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se:

l kn 75.160,44 za radove uređenja parkirališta Ul. Aleja Slatina u Mošćeničkoj Dragi,

l kn 27.084,00 za radove zamjene krovišta i krova objekta Lavatojo u Mošćenicama

l kn 36.530,65 za radove sanacije potpornog zida Groblja Mošćenice,

l kn 24.302,40 za radove zaštitne pješačke ograde Sv. Ivan - državna cesta,

l kn 22.431,00 za pomoć obnove izgorjelog krova obiteljske kuće Davora Palmića,

l kn 120.597,00 za radove sanacije kolnika nerazvrstanih cesta

l kn 35.868,52 za radove Vodovod i kanalizacija Sv. Petar - Jir, II. faza

l kn 594.219,97 za radove Vodovod i kanalizacija Sv. Petar - Jir, III. faza

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/08-01/02

Ur. broj: 2156/03-08-1

M. Draga, 12. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr