SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Na osnovi točke 2. članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97 i 13/98) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 33/01 i 01/02) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 12. ožujka 2008. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u športu za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Mošćenička Draga u 2008. godini, a u svezi:

l poticanjem i promicanjem športa u cjelini,

l športsko-rekreativna aktivnost stanovništva Općine,

l trenigom, organiziranjem, provođenjem i učešćem u sustavu natjecanja

Članak 2.

Sredstva za provođenje redovnih i natjecateljskih aktivnosti raspoređuju se:

1. ŠD »DRAGA« Mošćenička Draga kn 150.000,00

2. NK »DRAGA« Mošćenička Draga kn 70.000,00

3. BK »DRAGA« Mošćenička Draga kn 5.000,00

3. Ostalim udrugama po zahtjevima kn 20.000,00

Članak 3.

Općinsko poglavarstvo Općine Mošćenička Draga posebnim odlukama raspoređuje Sredstva pod točom 4. članka 2. ovog Programa na osnovu zaprimljenih zahtjeva udruga.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/06

Ur. broj: 2156/03-08-1

M. Draga, 12. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr