SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na osnovi člnka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« broj 33/01 i 01/02), a sukladno članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/ 97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici 12. ožujka 2008. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba iz socijalne skrbi za 2008. godinu

Članak 1.

Programom socijalne skrbi osigurava se zaštita i pomaganje invalidnim i hendikepiranim osobama, osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same bez pomoći druge osobe zadovoljiti svoje osnovne potrebe, zbog svoje invalidnosti, hendikepiranosti, nemoći, nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga.

Članak 2.

Ovim Programom nastoji se povećati opći životni standard socijalno ugroženih stanovnika i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima kojima je zbog različitih uzroka potrebne takve pomoći, kao i udrugama koje skrbe o onemoćalim, hendikepiranim i invalidnim osobama.

Članak 3.

Sredstva u ukupnom iznosu od 164.000,00 kuna, raspoređuju se za:

- pomoći za podmirenje troškova
stanovanja kn 4.750,00

- Troškovi prehrane učenika kn 13.000,00

- Prijevoz invalidnih osoba kn 14.000,00

- Pomoć hendikepiranim osobama kn 10.000,00

- Pomoć Udrugama koje skrbe o invalidnim
i onemoćalim osobama (Društvo distrofičara,
Društvo multiple skleroze, Udruga slijepih,
Udruga invalida rada, i dr.)kn 4.500,00

- Gradski crveni križ Opatija kn 17.000,00

- Subvencioniranje smještaja djece
u vrtić kn 100.000,00

- Troškovi sahrana - depozitorij kn 750,00

Članak 4.

Općinsko poglavartsvo Općine Mošćenička Draga posebnim odlukama raspoređuje sredstva unutar pojedinih stavaka iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/05

Ur. broj: 2156703-08-1

M. Draga, 12. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr