SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA LOKVE
Općina Lokve

5.

Na temelju članka 39. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 111/97 i 24/01) i članka 34. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 30/01) Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 29. prosinca 2003. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2004. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Lokve i to:

- promicanje i poticanje sporta u cjelini

- djelovanje sportskih udruga

- sudjelovanje u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima

- sudjelovnnje u sportsko-rekreativnim aktivnostima građana

- izgradnja, održavanje i funkcioniranje sportskih objekata

Članak 2.

Za provođenje Programa u sportu Općina Lokve osigurat će sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2004. godinu u ukupnom iznosu od 109.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način

- NK »Risnjak« 80.000,00 kn

- ŠRK »Lokvarka« 6.000,00 kn

- L.D. »Srnjak« 15.000,00 kn

- Biciklistički klub 8.000,00 kn.

Članak 4.

Općina Lokve će u okvirima svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji sportskih priredbi i natjecanja te sudjelovati u izgradnji i redovnom održavanju sportskih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Za navedene aktivnosti i poslove od posebnog značaja za Općinu Lokve osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2004. godinu.

Članak 6.

Upravni odjel Općine Lokve vršit će raspored sredstava nosiocima programa, pratiti njihovo namjensko korištenje te o realizaciji izvještavati Općinsko vijeće.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 620-01/03-01/10

Ur. broj: 2112-02-03-01-01

Lokve, 29. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr