SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA LOKVE
Općina Lokve

4.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), i članka 34. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj

30/01) Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje pograma za 2004. godinu

I. IZVORI PRIHODA

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine

1. Komunalna naknada 450.000,00 kn

2. Komunalni doprinos 1.000,00 kn

3. Šumski doprinos 100.000,00 kn

4. Grobna naknada 30.000,00 kn

5. Dopunska sredstva 350.000,00 kn


Ukupno I. 931.000,00 kn

II.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Potrošnja el. energije za javnu rasvjetu 70.000,00 kn

2. Održavanje i razvoj objekata i uređaja javne rasvjete

- tekuće održavanje 15.000,00 kn

- razvoj objekata - NN 22.500,00 kn

- luminacija 20.000,00 kn

3. Čišćenje i uređenje javnih i zelenih površina

- komunalni radnici 20.000,00 kn

- materijalni troškovi 15.000,00 kn

4. Zbrinjavanje otpada

- sanacija divljih deponija 5.000,00 kn

- otplata kompaktora (Sović laz) 10.500,00 kn

5. Deratizacija i dezinsekcija 8.000,00 kn

6. Ljetno održavanje cesta 100.000,00 kn

7. Zimsko održavanje cesta 100.000,00 kn

8. Održavanje groblja 35.000,00 kn

9. Sufinanciranje gradnje vodovoda za

Sopač 150.000,00 kn

10. Projekti (vodovod Sopač i stepenice

Kalvarija) 50.000,00 kn

11. Odvodnja oborinskih voda

- Školska ulica 150.000,00 kn

12. Otplata komunalnih vozila (lizing) 25.000,00 kn

13. Prostorni plan Općine Lokve 85.000,00 kn

14. Otkup zemljišta za proširenje ceste

na dionici most preko Lokvarke - Gorica 30.000,00 kn

14. Ostale usluge i radovi 20.000,00 kn


Ukupno II. 931.000,00 kn

Ovaj Program donosi se za 2004. godinu. Sredstva za ostvarenje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Lokve, a njima raspolaže Općinsko vijeće Općine Lokve.

Ovaj Program će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 363-01/03-01/35

Ur. broj: 2112-02-03-01-01

Lokve, 29. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr