SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski je na 23. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2008. godine donijelo

IZMJENE POSLOVNIKA
Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske broj 24/01, 27/01, 12/03, 23/05 i 7/06) u članku 61. iza riječi »Vijeća« briše se zarez i riječi »vjerodostojno tumačenje akata« brišu se.

Članak 2.

Glava - VII. Akti Vijeća, Podnaslov - 6. Vjerodostojno tumačenje akata, članak 93. i članak 94. briše se.

Članak 3.

Ovlašćuje se Komisija za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Članak 4.

Ove Izmjene Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/08-01/3

Ur. broj: 2107/02-01-08-1

Novi Vinodolski, 11. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=546&mjesto=51250&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr