SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 6. Petak, 29. veljače 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 27. veljače 2008. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Klana za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Općine Klana za 2008. godinu za:

1. javne površine

2. nerazvrstane ceste

3. javnu rasvjetu

4. opskrbu pitkom vodom

5. prijevoz putnika

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta i gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 500.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 2.276.500,00 kuna

- naknada za koncesiju 2.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a) Nabavka zaštitnih ograda 18.500,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 16.500,00 kuna

- naknada za koncesiju 2.000,00 kuna

b) uređenje školskih stepenica 225.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 100.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 125.000,00 kuna

c) nabava javne dekorativne rasvjete 15.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 15.000,00 kuna

d) otkup zemljišta za uređenje javnih

površina 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

e) geodetsko-katastarske usluge 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

f) projektna dokumentacija 15.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 15.000,00 kuna

g) usluge nadzora 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

h) uređenja zida na Liscu 50.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 50.000,00 kuna

i) uređenje okoliša zgrade Općine Klana 200.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 200.000,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a) uređenje zida u Vinodolcu 77.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 77.000,00 kuna

b) izgradnja nogostupa kroz naselje Klana 400.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 400.000,00 kuna

c) otkup zemljišta za izgradnju

nogostupa kroz naselje Klana 50.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 50.000,00 kuna

d) izrada izvedbenog projekta ceste u

RZ Vojarna Klana 63.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 63.000,00 kuna

e) uređenje ceste kroz RZ Vojarna Klana

(iskop, nasip, tampon) 505.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 200.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 305.000,00 kuna

f) usluge nadzora 40.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 40.000,00 kuna

g) geodetsko-katastarske usluge 40.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 40.000,00 kuna

h) uređenje zaobilaznice na Liscu 120.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 120.000,00 kuna

i) projekt ceste - Centar za dobrobit

životinja 150.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 150.000,00 kuna

j) prometna signalizacija 5.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 5.000,00 kuna

k) uređenje ceste Kalužica 285.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 150.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 135.000,00 kuna

l) otkup zemljišta za izgradnju cesta 30.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 30.000,00 kuna

3. Javna rasvjeta

a) proširenje javne rasvjete 150.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 50.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 100.000,00 kuna

4. Opskrba pitkom vodom

a) izgradnja vodovoda u

RZ Vojarna Klana 240.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 240.000,00 kuna

b) sufinanciranje izgradnje vodovoda

Za Vrh Studena 40.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 40.000,00 kuna

5. Prijevoz putnika

a) autobusna čekaonica Sv. Rok 30.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 30.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/08-01/01

Ur. broj: 2170-06-08-01-01

Klana, 27. veljače 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr