SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 5. Petak, 22. veljače 2008.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), a u vezi sa člankom 20. stavkom 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04) članka 18. Statuta Općine Lopar (»Službene novine« broj 47/07), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 8. veljače 2008. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju proračunskog fonda za financiranje
izgradnje objekata komunalne infrastrukture
na području Općine Lopar

Članak 1.

Proračunski fond osniva se radi financiranja Programa izgradnje i dogradnje sustava komunalne infrastrukture, prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, zbrinjavanja komunalnog otpada i vodoopskrbe.

Članak 2.

Proračunski fond osniva se za razdoblje od stupanja na snagu ove Odluke do završetka realizacije Programa iz članka 1. ove Odluke, odnosno donošenja Odluke o ukidanju fonda.

Članak 3.

Program obuhvaća:

- Sanaciju odlagališta deponija Sorinja prema studiji o saniranju odlagališta otpada »Sorinj«, izrađene od strane »Ecoina« za zaštitu okoliša d.o.o., SR Njemačke 10, Zagreb

- Pročišćivač otpadnih voda prema Studiji obrade otpadnih voda izrađene od strane »Pineco« d.o.o., inženjering u procesnoj industriji, energetici i ekologiji, Put Bože Felkera 5, Rijeka

- Izgradnja i rekonstrukcija osnovnih vodovoda vodoopskrbe

- Izgradnja i rekonstrukcija primarnih i sekundarnih kolektora odvodnje

Članak 4.

Upravitelj proračunskog fonda je Poglavarstvo Općine Lopar.

Članak 5.

Izvori financiranja proračunskog fonda su:

- prihodi iz proračunskih sredstava osiguranih u proračunu za tekuću godinu,

- namjenski prihodi i primici proračuna koji su utvrđeni kao namjenski prihodi i primici proračunskog fonda,

- prihodi i primici od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima proračunskog fonda.

Članak 6.

Za prikupljanje namjenskih sredstava proračunskog fonda otvorit će se poseban račun u okviru računa proračuna Općine Lopar .

Ova Odluka stupa na snagu od 01. ožujka 2008. te objavom u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/08-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-08-27

Lopar, 8. veljače 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=543&mjesto=51281&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr