SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 4. Petak, 15. veljače 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 43. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 31/07), Općinsko poglavarstvo Općine Baška, na sjednici održanoj 9. siječnja 2008. godine, donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2008. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se način redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi na području Općine Baška u 2008. godini, pod čime se podrazumijeva održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra uopće, sredstva za redovno upravljanje, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška u 2008. godini, te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti, a kojim nisu obuhvaćene djelatnosti koje se obavljaju na temelju dodijeljenih koncesija na pomorskom dobru, niti lokacije za koje su iste dodijeljene.

II.

Zbog važnosti očuvanja i zaštite, te u istom smislu načina korištenja, pomorskog dobra, čemu se daje poseban značaj, u 2008. godini određuju se aktivnosti, potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:

II.1. aktivnosti potrebna sredstva vrijeme provođenja


. red. održ. Ulice Kricin 40.000,00 tijekom cijele godine

. produženje i proširenje Vele plaže 111.787,20 03/08

. dohranjivanje Vele plaže 100.000,00 10/08

. sanacija stare rive 500.000,00 01-03/08

. nabava sanitarnih kontejnera za plažu 100.000,00 01/08

. najam kemijskih WC kabina 20.000,00 05/08

. održavanje neuređenih plaža 50.000,00 lipanj-rujan 2008.


Ukupno aktivnosti: 841.787,20

. ostali troškovi vezani uz pomorsko dobro

(Plava zastava i dr.) 22.000,00

. pričuva za incidentne situacije 10.000,00


U K U P N O - TROŠKOVI (II.1.) 873.787,20

II.2. Izvori sredstava


. naknade za uporabu pom. dobra 45.000,00

. naknade za koncesijska odobrenja 820.000,00

. potpora PGŽ 8.787,20


U K U P N O - PRIHODI (II.2.) 873.787,20


III.

Općinsko vijeće Općine Baška je imenovalo Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja, koje će, u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška iz točke IV. ovoga Plana, rješavati zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja.

IV.

POPIS DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU S MIKROLOKACIJAMA:

DJELATNOSTI MIKROLOKACIJA


Unutrašnje morske vode i teritorijalno more

1. prijevoz putnika

2. iznajmljivanje plovila (charter)

Morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more

. iznajmljivanje sredstava

1. brodica na motorni pogon 3 - luka Baška,

2. jedrilica, brodica na vesla 5 - uvala Zakamik,

5 - plažice u Ul. Palada

(k.č. br. 8908, 8910, 8912, 8913 k.o. Baška)

3. sredstvo za vuču s opremom 3 - mulić ispod parka »Marjan« u Ulici Palada

(k.č. br. 8904 k.o. Baška)

4. daska za jedrenje, 10 - plažica ispod hangara jedr. kluba u Ulici Palada

(k.č.br. 8905 k.o. Baška)

5. sandoline, pedaline i sl. 5 - uvala Zakamik (dio k.č. br. 7256/1 k.o. Baška)

2 - Vela plaža - 1. segment**

10 - Vela plaža - 2. segment**

10 - Vela plaža - 3. segment**

10 - Vela plaža - 4. segment**

6 - Vela plaža - 5. segment**

6 - Vela plaža - 6. segment**

7 - plažice u Ulici Palada

(k.č. br. 8908, 8910, 8912, 8913 k.o. Baška)

. ugostiteljstvo i trgovina

1. pripadajuće terase objekata - Ulica Palada (k.č. br. 8915, 8893/1 k.o. Baška)

- Vela plaža,

2. ambulantna prodaja (sladoled i sl.) 1 - Vela plaža - 4. segment

1 - Ulica Palada - ispod spomenika

(k.č. br. 8916 k.o. Baška)

3. štandovi 9 - Ulica Palada (ispod parka »Marjan«)

4. kiosk/montažni objekt 1 - Vela plaža - 5. segment

1 - Ulica Palada - terasa iznad mora, preko puta

kbr. 1

. komercijalno-rekreacijski sadržaji

1. trampulin (jumping i sl.) 1 - Vela plaža - 5. segment

2. aqua-park i sl. - akvatorij kod rivice kanalizacije na Veloj plaži

(4./5. segment)

3. suncobrani, ležaljke * 90 - Vela plaža - 1. segment

130 - Vela plaža - 2. segment

200 - Vela plaža - 3. segment

130 - Vela plaža - 4. segment

75 - Vela plaža - 5. segment

145 - Vela plaža - 6. segment

60 - plažice u Ulici Palada

4. razne priredbe - Ulica Palada

5. snimanje i reklamiranje - sve plaže izvan režima koncesije,

- Ulica Palada

6. slikanje, fotografiranje - sve plaže izvan režima koncesije,

- Ulica Palada

Morska obala, unutrašnje morske vode

i teritorijalno more

1. obuka jedrenja, veslanja i sl. - uvala Zakamik,

2. organizacija ronilačkih izleta/

obuka ronilaca - rt Kricin

- uvala Zakamik


* broj sredstava (suncobrana, ležaljki), koji se smije koristiti, određuje se u skladu s Odlukom o plažnom redu i isti određuje broj korisnika koncesijskog odobrenja

** Vela plaža dijeli se na 6 segmenata i to:

1. segment - od »kuće Barbalić« do zida ispod objekta »Adria« (k.č. br. 2593/2, 4 sve k.o. Baška)

2. od zida ispod objekta »Adria« do Male rike (k.č. br. 2593/5, 6, 7 sve k.o. Baška),

3. segment - od Male rike do ograde AC Zablaće (k.č. br. 3023/3, 5 k.o. Baška),

4. segment - od ograde AC Zablaće do rivice kanalizacije (dio k.č. br. 3023/2, 4 k.o. Baška),

5. segment - od rivice kanalizacije do Vele rike (dio k.č. br. 3023/2, 4 k.o. Baška)

6. segment - od Vele rike do kraja plaže u Zaroku (k.č. br. 6958/1, 2, 9, 10, 11, 12, 13 sve k.o. Batomalj)

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko- goranske županije i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/08-01/1

Ur. broj: 2142-03-08-3

Baška, 9. siječnja 2008.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr