SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

51.

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 60/01 i 129/05), članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, je na sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine donijelo

ODLUKU
o naknadama za rad članova Gradskog vijeća,
Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju i propisuju uvjeti i načini stjecanja prava na naknade koje se isplaćuju iz Proračuna Grada Vrbovskog članovima Gradskog vijeća Grada Vrbovskog, članovima Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog te članovima njihovih radnih tijela koji dužnost ne obavljaju profesionalno.

Članak 2.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 500,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 1.200,00 kuna neto te 500,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća odnosno Gradskog poglavarstva.

Potpredsjednik Gradskog vijeća, kada zamjenjuje Predsjednika u slučajevima kada on ne može iz razloga duže spriječenosti, bolesti ili odsutnosti voditi pripremati i voditi sjednicu Gradskog vijeća, ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kuna neto te 500,00

kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća odnosno Gradskog poglavarstva.

Pod dužom spriječenosti smatra se nemogućnost obavljanja dužnosti u razdoblju od najmanje 90 dana.

Za isti mjesec može se isplatiti ili stalna naknada za predsjednika ili stalna naknada za potpredsjednika Gradskog vijeća.

Članak 3.

Članovi Poglavarstva Grada Vrbovskog imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 1.200,00 kuna neto mjesečno te 500,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog poglavarstva odnosno Gradskog vijeća.

Zamjenik Gradonačelnika kada zamjenjuje Gradonačelnika u slučajevima kada on ne može iz razloga duže spriječenosti, bolesti ili odsutnosti pripremati i voditi sjednicu Gradskog poglavarstva, ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 1.600,00 kuna neto te 800,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog poglavarstva odnosno Gradskog vijeća.

Pod dužom spriječenosti smatra se nemogućnost obavljanja dužnosti u razdoblju od najmanje 30 dana.

Članak 4.

Članovi radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.

Predsjednici odnosno predsjedavajući stalnih radnih tijela iz stavka 1. ovog članka imaju pravo na naknadu za svoj radu u iznosu od 250,00 kuna neto po sjednici kojoj predsjedavaju.

Članak 5.

Član Poglavarstva koji, osim zbog bolesti ne prisustvuje na dvije ili više sjednica Poglavarstva tijekom jednog mjeseca, odnosno koji iz istog razloga ne prisustvuje sjednici radnog tijela, ne ostvaruje pravo na stalnu mjesečnu naknadu za mjesec u kojem nije prisustvovao na dvije ili više sjednica Poglavarstva odnosno za mjesec u kojem je održana sjednica Gradskog vijeća na kojoj nije prisustvovao.

Članak 6.

Članovi Gradskog vijeća, Poglavarstva i stalnih radnih tijela Gradskog vijeća imaju pravo na naknada stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prometna odnosno na naknadu troškova uporabe privatnog automobila od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice u iznosu od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Osobama iz članka 1. ove Odluke koje su zaposlene izvan područja Grada Vrbovskog te na sjednicu dolaze iz mjesta zaposlenja, pripada naknada stvarnih izdataka od mjesta zaposlenja do mjesta održavanja sjednice i natrag.

Članak 7.

Članovima Gradskog vijeća, Poglavarstva i stalnih radnih tijela Gradskog vijeća, pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno pravu koji ostvaruju zaposlenici gradske uprave prema važećim propisima.

Članak 8.

Pravo na naknade utvrđene ovom Odlukom nemaju članovi Gradskog vijeća i članovi Gradskog poglavarstva koji svoju dužnost obnašaju profesionalno, kao ni članovi radnih tijela zaposleni u gradskoj upravi.

Izuzetno zaposleni u gradskoj upravi, koji su članovi radnih tijela, imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Zaposleni u gradskoj upravi koji su zbog prirode posla obvezni prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća ili Gradskog poglavarstva imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Članak 9.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Grada Vrbovskog.

Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom obavlja nadležno upravno tijelo Grada na temelju vlastite službene evidencije.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadama za rad vijećnicima i članovima Gradskog poglavarstva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/99 i 19/01).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-06/07-01-21

Ur. broj: 2193-01-01/07-1

Vrbovsko, 20. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr