SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

49.

Na temelju članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na svojoj sjednici 20. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u športu za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu Grada Vrbovskog za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od značaja za Grad Vrbovsko, a u svezi sa:

1. poticanjem i promicanjem športa,

2. provođenjem športskih aktivnosti djece i mladeži,

3. djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,

4. športskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom športaša,

5. športsko-rekreacijskom aktivnosti građana,

6. planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem športskih građevina značajnih za Grad Vrbovsko.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja osiguraju preduvjeti za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća, promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina življenja.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Vrbovskog za 2008. godinu, koje javne potrebe cine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:

- poticanje i promicanje sporta,

- stvaranje uvjeta da gradski sportski klubovi sudjeluju u sustavu domaćih i međunarodnih natjecanja,

- ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži, kao i provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture,

- poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana.

Članak 3.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Vrbovsko provode se putem sportskih klubova i drugih sportskih udruga koje djeluju na području Grada Vrbovskog.

Članak 4.

Za provođenje programa osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Vrbovskog za 2008. godinu u ukupnom iznosu od 708.000,00 kuna.

Članak 5.

Sredstva Proračuna Grada Vrbovskog planirana za sport u iznosu od 708.000,00 kuna raspoređuju se po namjenama i korisnicima kako slijedi:

I. DONACIJE 483.000,00

1. Kuglački klub »Kamačnik« Vrbovsko 15.000,00

2. Kuglački klub »Gomirje« Gomirje 15.000,00

3. Kuglački klub »Vrbovsko« Vrbovsko 15.000,00

4. Kuglački klub »Željezničar« Moravice 15.000,00

5. Kuglački klub »Policajac« Vrbovsko 15.000,00

6. Nogometni klub »Vrbovsko« Vrbovsko 140.000,00

7. Nogometni klub »Gomirje« Gomirje 70.000,00

8. Nogometni klub »Željezničar« Moravice 70.000,00

9. Nogometna škola 24.000,00

l0. Šahovski klub »Goran« Vrbovsko 40.000,00

11. Školski športski klub »Goran« Vrbovsko 3.500,00

12. Školski sportski klub ŽTS Moravice 3.500,00

13. Športsko ribolovno društvo »Kamačnik« 3.000,00

14. Športsko rekreacijsko društvo »Žena« 3.000,00

15. Skijaški klub »Lovnik« 4.000,00

16. Hrvatsko planinarsko društvo

»Željezničar« Moravice 3.000,00

17. Planinarsko društvo »Kozarac« 3.000,00

18. Sportsko društvo »Osojnik« 3.000,00

19. Sportsko društvo Jablan 3.000,00

20. Ženski rukometni klub Vrbovsko 32.000,00

21. Teniski klub Vrbovsko 3.000,00

II. INVESTICIJE I ODRŽAVANJE

OBJEKATA 225.000,00

1. Troškovi energije 50.000,00

2. Komunalne usluge 10.000,00

3. Tekuće i investicijsko održavanja 153.000,00

4. Nabava kosilice za održavanje

nogometnih igrališta 12.000,00

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog prati i nadzire izvršavanje ovog Programa, te prati korištenje i utrošak sredstava iz Plana raspodjele sredstva iz članka 5. ovog Programa.

Članak 7.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 1. veljače tekuće godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 620-01/07-0-3

Ur. broj: 2193-01-01/07-1

Vrbovsko, 20. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr