SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

48.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90 i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 60/01 i 129/ 05) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 20. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi
za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Vrbovskog za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Vrbovsko kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, likovnoj umjetnosti i literarnom stvaralaštvu,

- bibliotečna djelatnost,

- likovne radionice,

- literarna manifestacija »Goranovo proljeće«,

- kulturno stvaralaštvo mladih,

- investicijsko i tekuće održavanje objekata kulture na području Grada Vrbovskog.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Gradu Vrbovskom.

Članak 2.

U 2008. godini Grad Vrbovsko sufinancirat će javne potrebe u kulturi kako slijedi:

- program bibliotečne djelatnosti Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko,

- program manifestacije »Goranovo proljeće,

- programe kulturno-umjetničkih društava,

- programe kulturnih ustanova i pojedinaca,

- te održavanje domova kulture i objekata kulturne baštine.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2008. godinu.

Članak 4.

Za realizaciju ovog Programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 792.535,00 kuna, a raspoređuju se za:

I. DONACIJE

1. Gradska knjižnica

Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko 542.535,00

2. »Goranovom proljeću« Lukovdol 282.535,00

3. DVD-u Vrbovsko za puhački orkestar 15.000,00

4. Udruženju mažoretkinja

»Korak po korak« Vrbovsko 25.000,00

5. KUD-u »Ivan Goran Kovačić« Vrbovsko 13.000,00

6. OŠ Ivan Goran Kovačić Vrbovsko:

- za rad s nadarenom djecom (»Lidrano«) 2.000,00

7. KUD-u »Željezničar« Moravice 10.000,00

8. KUD-u »Gomirje« Gomirje 10.000,00

9. Crkvenom horu »Vladika Danilo Jakšić« 5.000,00

10. Oblikovnoj likovnoj radionici »Plemenitaš« 15.000,00

11. KUD-u »Frankopan« Severin na Kupi 20.000,00

12. Udruzi žena »PRI KUPE« 25.000,00

13. Galeriji Alrauna Velinke Burić 5.000,00

15. SKD Prosvjeta Pododbor Moravice 5.000,00

16. SKD Prosvjeta Gomirje 15.000,00

17. Željeznička tehnička škola Moravice:

- keramičarska radionica 4.000,00

18. Mesopusnoj udruzi Jablan 6.000,00

20. RKT Župi Vrbovsko za obnovu orgulja 50.000,00

19. Neraspoređena sredstva 10.000,00

II. ODRŽAVANJE OBJEKATA

1. Tekuće i invsticijsko održavanje domova 200.000,00

2. Ostali troškovi 50.000,00

Članak 5.

Neraspoređena sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna koristit će se za kulturne programe koji se pojave tijekom godine koji nisu planirani ovim programom, a sredstva će se korisnicima dodijeliti temeljem posebne odluke gradonačelnika odnosno Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog.

Članak 6.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 4. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel sukladno planu raspodjele i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2008. godinu.

Članak 7.

Korisnici sredstava za kulturu dužni su do 1. veljače tekuće godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 612-01/07-07-01-8

Ur. broj: 2193-01-01/07-1

Vrbovsko, 20. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing. v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr