SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

47.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 60/01 i 129/05) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 20. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti i poslovi u društvenoj brizi o djeci predškolske dobi, njihovom odgoju i naobrazbi, te dodatnom obrazovanju učenika osnovnih i srednjih škola koje je od interesa za Grad Vrbovsko.

Svrha ovog Programa je stvaranje i osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za odgoj i naobrazbu djece predškolskog uzrasta, te obogaćivanje redovitih programa učenika osnovnih i srednjih škola.

Članak 2.

Cilj ovog Programa je obuhvat što većeg broja djece predškolskim odgojem i naobrazbom, poticanje obrazovanja mladih sadržajima koji se ne postižu kroz redovne školske programe i to ranog učenja stranog jezika, glazbeno obrazovanje, likovno obrazovanje kao i druge dopunske oblike obrazovanja.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2008. godinu u iznosu od 1.052.760,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju ovog Programa raspoređuju se:

1. Dječji vrtić »Bambi« Vrbovsko (za

bruto plaće i naknade zaposlenika,

materijalne izdatke izuzev izdataka za

prehranu djece, sredstva za opremu i

održavanje vrtića) 894.140,00

2. Osnovna škola »I.G. Kovačića«

- takmičenje »Znanost mladima« 3.620,00

- nagrade učenicima 1.500,00

- nabava knjiga za školske knjižnice 8.000,00

- školska zadruga »Kamačnik« 10.000,00

- oprema za dodatnu nastavu za

nacionalne manjine 6.500,00

- oprema informatičkog kabineta 15.000,00

3. Glazbeni razred Puhačke sekcije

DVD-a Vrbovsko 30.000,00

4. Željeznička tehnička škola Moravice

- nabava informatičke opreme 21.000,00

- nagrade učenicima 3.000,00

5. Društvo »Naša djeca« Vrbovsko

- osnovne aktivnosti i likovna radionica 10.000,00

- engleski jezik u Dječjem vrtiću 5.000,00

- blagdanske aktivnosti i darivanje djece 40.000,00

- dječji forum 5.000,00

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 4. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel sukladno planu raspodjele i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2008. godinu.

Članak 6.

Korisnici sredstava dužni su do 1. veljače tekuće godine podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 601-01/07-01-7

Ur. broj: 2193-01-01/07-1

Vrbovsko, 20. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr