SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

46.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 22/07) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na 19. sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine donosi

PROGRAM
građenja objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2008. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Program utvrđuje građenje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog, sadrži opis

i opseg radova, procjenu troškova gradnje pojedinih objekata kao i iznose i izvore financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2008. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- odlaganje komunalnog otpada

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog programa čine:

1. prihod od komunalnog doprinosa

1.150.000,00

2. prihod od sredstava Proračuna grada

2.524.800,00

3. prihod od šumskog doprinosa

780.000,00

4. prihod od Fonda za zaštitu okoliša

1.000.000,00

UKUPNO:

5.454.800,00

III. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBALJA, JAVNE RASVJETE, OPSKRBE PITKOM VODOM, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 3.

a) Javne površine

192.500,00

- izrada zida u Gorencima

47.500,00

- označavanje parkirnih mjesta

20.000,00

- postava autobusnih stajališta, Moravice

40.000,00

- postava prometnih znakova

25.000,00

- postava klupa za sjedenje...

15.000,00

- postava koševa za otpatke

10.000,00

- nabava i sadnja ukrasnog raslinja na javnim površinama

10.000,00

- postava oglasnih panoa u centrima MO

25.000,00

 

b) Nerazvrstane ceste

2.000.000,00

- asfaltiranje MO Lukovdol - po planu u prilogu

78.000,00

- asfaltiranje MO Severin na Kupi, po planu u prilogu

201.800,00

- asfaltiranje MO Plemenitaš po planu u prilogu

225.000,00

- asfaltiranje MO Jadrč - Osojnik po planu u prilogu

217.000,00

- asfaltiranje MO Ljubošina - po planu u prilogu

229.000,00

- asfaltiranje MO Vrbovsko - po planu u prilogu

325.000,00

- asfaltiranje MO Gomirje po planu u prilogu

373.000,00

- asfaltiranje MO Moravice po planu u prilogu

351.000,00

 

c) Groblja

100.000,00

- izgradnja zaštitnog zida groblja Damalj

50.000,00

- tekuće i investicijsko ulaganje u groblja

50.000,00

 

d) Javna rasvjeta

162.300,00

- za crkvu Sv. Rok na Jablanu

57.800,00

- ispred mrtvane Dokmanovići, Moravice

34.500,00

- proširenje javne rasvjete sukladno uvjetima HEP-a po prijedlozima MO

70.000,00

 

e) Opskrba pitkom vodom.

500.000,00

- rekonstrukcija vodovoda po planu

500.000,00

 

f) odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

1.000.000,00

-nastavak izgradnje gradske kanalizacije i prečistača

1.000.000,00

 

g) Odlaganje komunalnog otpada

1.500.000,00

- kapit. donacija za sanaciju deponije Cetin

1.500.000,00

Članak 4.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, Gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-33

Ur. broj: 2193-01-02/ 07-1

Vrbovsko, 20. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr