SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

45.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 22/07) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na 19. sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2008. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2008. godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2008. godine za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

1. Prihodi od komunalne naknade

1.800.000,00

2. Prihodi od grobne naknade

150.000,00

3. Prihodi proračuna Grada

309.000,00

4. Prihodi naknada za održavanje šum.
prometnica

20.000,00

UKUPNO:

2.279.000,00

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBALJA I JAVNE RASVJETE

Članak 3.

a) Održavanje javnih površina

544.000,00

- odvoz krupnog otpada, košnja, čišćenje i uređenje javnih površina

150.000,00

- saniranje divljih deponija po MO

150.000,00

- održavanje dječjih igrališta, zamjena polomljenih elemenata, redovno održavanje igrališta i postava ograda igrališta

25.000,00

- održavanje krošnji stabala i uklanjanje suhih stabala na javnim površinama

25.000,00

- higijeničarska služba

35.000,00

- tekuće održavanje po MO

60.000,00

- održavanje opreme i potrošni materijal

10.000,00

- motorni benzin i dizel gorivo vlastitog pogona

13.000,00

- službena radna i zaštitna odjeća i oprema vlastitog pogona

5.000,00

- održavanje javnih zdenaca, upojnih okana i slivnika

50.000,00

- troškovi R-Kangu vozila

21.000,00

 

b) Nerazvrstane ceste

950.000,00

- zimsko čišćenje i održavanje nerazvrstanih cesta (121 km)

700.000,00

- održavanje makadamskih cesta, nasipanje, proširenje i sanacija asf . zastora

250.000,00

 

c) Groblja

100.000,00

- odvoz smeća sa grobalja (18 lokacija)

80.000,00

- potrošnja el. energije i vode u mrtvačnicama

20.000,00

 

d) Javna rasvjeta

685.000,00

- potrošnja el. energije

500.000,00

- popravak i zamjena lampi, zamjena žarulja, prigušnica, zamjena dotrajalih stupova

120.000,00

- bojenje metalnih stupova JR

25.000,00

- ukrašavanje grada za Božić i Novu godinu

40.000,00

Članak 4.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, Gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/ 07-01-32

Ur. broj: 2193-01-02/ 07-01-

Vrbovsko, 20. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr