SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

42.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/02, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 20. prosinca 2007. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi
za 2007. godinu

Članak 1.

Članak 4. Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2007. godinu (»Službene novine«, broj 55/06 i 31/07) mijenja se kako slijedi:

»Za realizaciju Socijalnog programa od točke 1. do 14. članka 2. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.251.000,00 kuna, a raspoređuju se za:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 550-06/07-01-50

Ur. broj: 2193-01-01/07-1

Vrbovsko, 20. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa j  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr