SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

40.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01 i 22/06) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na 19. sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine donosi

ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni Programa
građenja objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ova Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2007. godinu (»Službene novine«, broj 55/ 06 i 31/07) utvrđuje građenje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog, sadrži opis i opseg radova, procjenu troškova gradnje pojedinih objekata kao i iznose i izvore financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2007. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- odlaganje komunalnog otpada

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Izvori sredstava potrebnih za ostvarenje ove izmjene programa su:

 

I. IZMJENA

II. IZMJENA

1. prihod od
komunalnog
doprinosa

1.150.000,00

1.150.000,00

2. prihod od sredstava
Proračuna grada

2.334.800,00

2.515.200,00

3. prihod od šumskog
doprinosa

780.000,00

780.000,00

UKUPNO:

4.264.800,00

4.445.200,00

III. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBALJA, JAVNE RASVJETE, OPSKRBE PITKOM VODOM, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 3.

 

I. IZMJENA

II. IZMJENA

a) Javne površine

284.800,00

349.800,00

- sanacija zida u Dobri

25.000,00

25.000,00

- označavanje parkirnih mjesta, Moravice - centar, ul. Željeznička,
Vrbovsko, ispred grobalja

15.000,00

15.000,00

- postava dječjeg igrališta V. Jadrč

24.000,00

24.000,00

- postava autobusnih stajališta, Moravice,Vrbovsko, Gomirje

100.000,00

130.000,00

- postava prometnih znakova

24.400,00

24.400,00

- postava klupa za sjedenje

15.000,00

15.000,00

- postava koševa za otpatke

15.000,00

15.000,00

- nabava i sadnja ukrasnog raslinja na javnim površinama

10.000,00

10.000,00

- postava oglasnih panoa u centrima MO

24.400,00

24.400,00

- izrada zaštitne ograde ruk igrališta Dražice

32.000,00

32.000,00

- izrada zaštitne ograde prema želj. stanici Vrbovsko

0,00

35.000,00

 

b) Nerazvrstane ceste

2.080.000,00

2.500.000,00

- asfaltiranje MO Lukovdol po planu u prilogu

193.400,00

226.400,00

- asfaltiranje MO Severin na Kupi, po planu u prilogu

215.700,00

248.700,00

- asfaltiranje MO Plemenitaš po planu u prilogu

116.000,00

149.000,00

- asfaltiranje MO Jadrč - Osojnik po planu u prilogu

130.200,00

163.200,00

- asfaltiranje MO Ljubošina po planu u prilogu

140.200,00

173.200,00

- asfaltiranje MO Vrbovsko po planu u prilogu

345.102,00

474.102,00

- asfaltiranje MO Gomirje po planu u prilogu

515.000,00

548.000,00

- asfaltiranje MO Moravice po planu u prilogu

305.000,00

378.000,00

- dodatni nepredviđeni radovi

89.398,00

109.398,00

- troškovi nadzora asfaltiranja

30.000,00

30.000,00

 

c) Groblja

74.000,00

74.000,00

- izgradnja zaštitnog zida groblja Damalj

0,00

0,00

- izgradnja zida groblja Plemenitaš

24.000,00

24.000,00

- sanacija pokosa groblja Gomirje

50.000,00

50.000,00

 

d) Javna rasvjeta

151.000,00

161.000,00

- javna rasvjeta za ul. Istarska

21.000,00

21.000,00

- javna rasvjeta za ul. Školsku (Moravice)

15.600,00

15.600,00

- proširenje javne rasvjete sukladno uvjetima HEP- a po prijedlozima MO

114.400,00

124.400,00

 

e) Opskrba pitkom vodom

500.000,00

980.000,00

- rekonstrukcija vodospreme Sv. Ilija i izmjena el. instalacije

80.000,00

80.000,00

- izgradnja hidroforske stanice Japići...

0,00

0,00

- izgradnja hidroforske stanice Komlenići

0,00

0,00

- rekonstrukcija cjevovoda (zamjena cjevovoda, otklanjanje uzroka
zamuljenja)na području Vrbovskog, Moravica i Gomirja

220.000,00

220.000,00

- poboljšanje vodoopskrbe Jadrč - Osojnik

200.000,00

200.000,00

- rekonstrukcija cjevovoda Senjsko - Jelovac

0,00

129.600,00

- rekonstrukcija cjevovoda Mlinari - Tići

0,00

196.800,00

- rekonstrukcija cjevovoda Trnova poljana-Palajsi

0,00

153.600,00

 

f) Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

1.000.000,00

110.400,00

- glavni projekt gradske kanalizacije

100.000,00

110.400,00

- izgradnja kolektora i prečistača kanalizacije na lokaciji DIV-a

900.000,00

0,00

 

g) Odlaganje komunalnog otpada

175.000,00

270.000,00

- sanacija deponije Cetin

150.000,00

150.000,00

- postava kontejnera za stakleni otpad

25.000,00

25.000,00

- donacija Komunalcu - kante 120 lit.

0,00

95.000,00

Članak 4.

Za ostvarenje izmjene i dopune programa ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ova Izmjena i dopuna programa stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-01-30

Ur. broj: 2193-01-02/ 07-01-1

Vrbovsko, 20. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa g  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr