SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

39.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 22/06) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na 19. sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine donosi

ODLUKU
o. II. izmjeni i dopuni Programa
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o II. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2007. godinu (»Službene novine«, broj 55/06 i 31/ 07) utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2007. godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje izmjene Programa u 2007. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

 

I. IZMJENA

II. IZMJENA

1. Prihodi od
komunalne naknade

1.800.000,00

1.800.000,00

2. Prihodi od grobne
naknade

150.000,00

150.000,00

3. Prihodi proračuna
Grada

244.000,00

235.000,00

4. Prihodi naknada za
održavanje šum.
prometnica

20.000,00

20.000,00

UKUPNO:

2.214.000,00

2.205.000,00

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBALJA I JAVNE RASVJETE

Članak 3.

 

I. IZMJENA

II. IZMJENA

a) Održavanje javnih površina

510.000,00

511.000,00

odvoz krupnog otpada, košnja, čišćenje i uređenje javnih površina

150.000,00

150.000,00

- saniranje divljih deponija po MO

130.000,00

130.000,00

- održavanje dječjih igrališta, zamjena polomljenih elemenata, redovno održavanje igrališta i postava ograda igrališta

26.000,00

20.000,00

- održavanje krošnji stabala i uklanjanje suhih stabala na javnim
površinama

25.000,00

25.000,00

- higijeničarska služba

35.000,00

35.000,00

- tekuće održavanje po MO

60.000,00

60.000,00

- održavanje opreme i potrošni materijal

10.000,00

10.000,00

- motorni benzin i dizel gorivo vlastitog pogona

13.000,00

13.000,00

- održavanje javnih zdenaca, upojnih okana i slivnika

40.000,00

40.000,00

- troškovi vozila Kangoo

21.000,00

28.000,00

 

b) Nerazvrstane ceste

944.000,00

944.000,00

- zimsko čišćenje i održavanje nerazvrstanih cesta (121 km)

700.000,00

700.000,00

- održavanje makadamskih cesta, nasipanje, proširenje, popravak i
sanacija

244.000,00

244.000,00

 

c) groblja

120.000,00

120.000,00

- odvoz smeća sa grobalja (18 lokacija)

100.000,00

100.000,00

- potrošnja el. energije i vode u mrtvačnicama

20.000,00

20.000,00

 

d) Javna rasvjeta

640.000,00

630.000,00

- potrošnja el. energije

470.000,00

470.000,00

- popravak lampi, zamjena žarulja, prigušnica, zamjena dotrajalih stupova.

110.000,00

120.000,00

- bojenje metalnih stupova JR

25.000,00

0,00

- ukrašavanje grada za Božić i Novu godinu

35.000,00

40.000,00

Članak 4.

Za ostvarenje Izmjene i dopune programa ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ova Izmjena i dopuna programa stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/ 07-01-31

Ur. broj: 2193-01-02/ 06-01-1

Vrbovsko, 20. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa o  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr