SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
OPĆINA JELENJE
30

24.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu- pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04), članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« PGŽ broj 30/01 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 10. prosinca 2007. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka komunalne opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Jelenje za 2008. godinu i to za:

1. Javne površine

2. Javna rasvjeta

3. Groblja

4. Nerazvrstane ceste

Ovaj Program sadrži i opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. Komunalni doprinos 550.000,00 kn

2. Porezni prihodi: 200.000,00 kn

3. Kapitalne pomoći KD »Jelen« 3.000.000,00 kn


UKUPNO: 3.750.000,00 kn

II. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine Plan

A/ Uređenje trga u Dražicama: 1000000,00 kuna (investicija planirana preko KD)

B/ Nogostup Ratulje-Lubarska: 500.000,00 kuna (KD)

Nastavak nogostupa Podhum: 1000,000.00 kuna (KD)

Nogostup Lubarska i potporni zid: 500.000,00 kuna (KD)

Dogradnja dječjeg vrtića: 200.000,00 kuna

2. Proširenje javne rasvjete - 50.000,00 kn

3. Groblje: sveukupno: 300.000,00 kn

4. Nerazvrstane ceste: 600.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 361-01707-01/

Ur. broj: 2170-04-01-07-2

Dražice, 10. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=537&mjesto=51218&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr