SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
13

12.

Na temelju odredbe članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 106/03), odredbi članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 1. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima izdavanja suglasnosti gospodarskim
subjektima za odvoz komunalnog otpada

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti izdavanja suglasnosti gospodarskim subjektima za odvoz komunalnog otpada.

Članak 2.

Gospodarski subjekt koji i zatraži suglasnost za odvoz komunalnog otpada za registriranu djelatnost, uz zahtjev obvezan je priložiti građevnu dozvolu sa pripadajućim elaboratom za objekt/poslovni prostor u kojem će istu obavljati.

Članak 3.

Ukoliko se radi o prenamjeni poslovnog prostora u postojećoj veličini objekta podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti skicu, veličinu i namjenu objekta.

U slučaju prenamjene prostora za obavljanje gospodarske djelatnosti koje stvaraju buku, štetne emisije i slično, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti građevnu dozvolu (odnosno izmjenu i dopunu građevne dozvole) za obavljanje predmetne djelatnosti.

Članak 4.

Suglasnost iz članka 2. i 3. ove Odluke izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica a dostavlja se na znanje i pravnoj osobi zaduženoj za obavljanje djelatnosti odvoza i deponiranja otpada - isporučitelju komunalne usluge.

Suglasnost iz članka 2. i 3. ove Odluke neće se izdati stranci - podnositelju koji nije podmirio obveze prema Općini Malinska-Dubašnica, a temeljem Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o komunalnom doprinosu.

Članak 5.

Općinsko poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica može donijeti uputstva za provedbu ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2142/05-03-13

Malinska, 1. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr