SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

64.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« RH broj 26/03 i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 21. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2007. godine, donosi

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Čanak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih troškovnih-proračunskih stavki po djelatnostima za 2008. godini.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom, u kunama, kako slijedi, su:

PRIHOD PLAN 2008.

Komunalna naknada 3.500.000,00

Zakup javne površine 439.000,00

Naknada od koncesija na pomorskom dobru 200.000,00

Ostali proračunski prihodi 2.900.000,00

UKUPNO: 7.039.000,00

Članak 2.

Prihodi utvrđeni člankom 1. ovog Programa raspoređuju se za potrebe redovnog i pojačanog održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Za potrebe redovnog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 6.039.000,00kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 4.

Za potrebe pojačanog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od kn 1.000.000,00 raspoređuju se na način:

POJAČANO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko Poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2009. godine.

Čanak 6.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 1. 2008. godine.

Klasa: 363-02/07-01/94

Ur. broj: 2107/02-01-07-2

Novi Vinodolski, 21. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=537&mjesto=51250&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr